Webová vizitka

Webová vizitka (mikro web), alebo web vizitka obsahuje 1 webový list ktorého súčasťou sú:
• Jednoduchý responzívny dizajn.
• Zakomponovanie loga dodaného klientom.
• Kontaktné informácie o firme (úrade, organizácii, fyzickej či právnickej osobe).
• Slogan a krátky popis.
• Otváracie hodiny (stránkové dni, návštevné hodiny).
• Mini obrázková galéria

Doplnkové služby za príplatok:
• Tvorba loga podľa požiadaviek klienta.
• Prepojenie stránky na sociálne siete
• SEO optimalizácia.
• Zápis webstránky do vyhľadávačov.