Záloha a obnova dát

Zálohovanie dát z funkčného média

  • Pomôžeme vám s nájdením dát ktoré chcete zálohovať
  • Od zálohujeme ich na vaše externé médium ktoré je potrebné priniesť, alebo podľa situácie na zálohovanie použijeme naše dátové úložisko.

Obnova dát zo zálohy

  • Obnovíme dáta podľa vašich predstáv a požiadaviek
  • Všetky dáta obnovíme do pôvodných priečinkov a umiestnení

Obnovenie vymazaných dát z funkčného média

  • Obnovíme vymazané dáta podľa vašich predstáv a požiadaviek
  • Cena obnovy je vypočítaná podľa obťažnosti úkonu a objemu dát
  • V prípade neúspešnej obnovy je účtovaná cena 10€