Ochrana a odvírenie PC

Na ochranu počítačov sa v dnešnej dobe kladie veľký dôraz. Najdôležitejšie je mať vhodný antivírus.
Zabezpečíme, aby aj Váš počítač bol chránený voči vírusom a vonkajším útokom. Poradíme, čo musíte mať na zreteli, aby ste predišli neželaným vstupom do Vášho počítača.

  • Odvírime Váš PC alebo notebook, profesionálne nastavíme Antivírusovú ochranu voči vírusom a útokom z vonku, vykonáme všetky dostupné aktualizácie zariadenie a AV, skontrolujeme nastavenie zabezpečenia na úrovni routra.
  • Zabezpečíme Váš PC alebo notebook, profesionálne nastavíme Antivírusovú ochranu voči vírusom a útokom z vonku, vykonáme všetky dostupné aktualizácie zariadenie a AV, skontrolujeme nastavenie zabezpečenia na úrovni routra.