Správa firemných sietí

  • pravidelná starostlivosť a správa firemnej siete (LAN)
  • pravidelná kontrola nastavení aktívnych prvkov počítačovej siete + dodatočné nastavenia
  • aktualizácia firmwaru na jednotlivých aktívnych prvkoch pc sietí
  • riešenie záručných a pozáručných problémov sieťových komponentov
  • stály monitoring aktívnych prvkov siete + sms notifikácie o výpadkoch
  • správa bezdrôtovej siete WiFi
  • zabezpečenie lokálnych počítačových sietí