Návrh a realizácia sietí (Wifi,Lan)

Návrh počítačovej siete (sietí):

 • návrh a projekcia slaboprúdových rozvodov (počítačovej siete)
 • projekt a analýza systému štruktúrovanej kabeláže – PC siete, telefónne rozvody
 • technické a výkresové spracovanie projektu

Realizácia pasívnej časti pc siete:

 • dodávka rôznych značiek pasívnej časti siete
 • inštalácia metalických a optických dátových rozvodov na báze Ethernetu
 • lištovanie, zaťahovanie káblových systémov, montáž dátových rozvádzačov (rack) a zásuviek
 • podlahové systémy uložené v betónovej mazanine
 • certifikačné meranie a testovanie dátových rozvodov

Realizácia aktívnej časti počítačovej siete:

 • dodávka osvedčených značiek aktívnych prvkov siete (Cisco, 3Com, Linksys, Zyxel, HP…)
 • inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete (switch, router, firewall…)
 • nastavenie aktívnych prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu v prostredí LAN/WAN
 • zabezpečenie prepojenia LAN sietí
 • manažment LAN/WAN sietí
 • riešenie bezpečnosti počítačových sietí (Firewall, IDS)
 • konzultačná činnosť, užívateľská podpora a školenia
 • nastavenie šifrovaných VPN spojení medzi pobočkami