Pomoc a servisná podpora

  • Telefonická pomoc umožňuje v prípade menej zložitého problému pomôcť zákazníkovi a nasmerovať ho na vyriešenie problému.
  • Vzdialená plocha umožňuje pripojiť sa k Vášmu počítaču a vyriešiť problémy na diaľku. Pripojenie je bezpečné, ktoré je možné spustiť iba v prípade, ak to aktivuje priamo klient. Je potrebné funkčné pripojenie na internet a telefonický kontakt s administrátorom. Využitie vzdialenej pomoci je neobmedzené, je možné vyriešiť úlohu od bežných problémov a nastavení až po profesionálne zásahy. Táto služba nám umožňuje spravovať vzdialené serveri a pracovné stanice bez nutnosti dopravy a fyzického kontaktu. V prípade núdzových situácií je osobná návšteva nevyhnutná.
  • Osobne u zákazníka riešime problém v prípade že je nevyhnutný servisný výjazd k zákazníkovi za účelom vyriešenia problému prípadne prevzatia zariadenia na servis.